Για αγορά έργων μπορείτε να στείλετε email στο kouvatsou.gr@gmail.com ή τηλεφωνείστε στο 6946950747